Pro neziskové organizace nabízíme:

  • zpracování daňového přiznání (pokud je relevantní)
  • zpracování ekonomických přehledů o hospodaření (pro zakladatele, sponzory apod.)
  • odborné posudky na účetnictví
  • zpracování podvojného účetnictví

Orientační kalkulace našich služeb:

  Vstupní údaje  
  měsíčně
Počet položek v účetním deníku
Počet zaměstnanců
Plátce DPH
Přiznání k dani z příjmu (1300 Kč/ks)
Silniční daň (250 Kč/rok)

  Výpočet nákladů  
  za měsíc za rok
Cena za zpracování účetního deníku
Cena za zpracování mezd pro zaměstnance
Cena za zpracování DPH
Cena za zpracování přiznání k dani z příjmu
Cena za zpracování silniční daně
Celkový náklad na agendu