Pro neziskové organizace nabízíme:

  • zpracování daňového přiznání (pokud je relevantní)
  • zpracování ekonomických přehledů o hospodaření (pro zakladatele, sponzory apod.)
  • odborné posudky na účetnictví
  • zajištění právních služeb prostřednictvím partnerské advokátní kanceláře
  • likvidace neziskových organizací
  • zpracování podvojného účetnictví

 

Orientační kalkulace našich služeb:

[insert_php]

echo ‚

‚;
echo ‚

‚;
echo ‚

‚;
echo ‚

‚;
echo ‚

Legenda
do modře vyznačených polí zadejte vstupní data, na základě kterých se provede výpočet.
zeleně vyznačená pole na konci výpočtu Vám poskytnou srovnání nákladů při využití mzdového outsourcingu od naší společnosti.

‚;

if (isset($_POST[„sent“]))
{
unset($_POST[„sent“]);

if (isset($_POST[„polozek“])) $polozek=$_POST[„polozek“];
else $polozek=100;
if (is_numeric($polozek)==false) $polozek=100;

if (isset($_POST[„osob“])) $osob=$_POST[„osob“];
else $osob=5;
if (is_numeric($osob)==false) $osob=5;

if (isset($_POST[„dph“])) $dph=$_POST[„dph“];
else $dph=0;
if (is_numeric($dph)==false) $dph=0;

}

else

{
$polozek=100;
$polozek12=100*12;
$osob=5;
$osob12=5*12;
$dph=0;
}

$priznani12=1300;
$priznani=round(1300/12,2);
$silnicni12=250;
$silnicni=round(250/12,2);

echo ‚

‚;
echo ‚

‚;
echo ‚

  Vstupní údaje  

‚;
echo ‚

‚;
echo ‚

‚;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
else echo „

„;
//echo „

„;
//echo „

„;
echo ‚

  měsíčně
Počet položek v účetním deníku
Počet zaměstnanců
Plátce DPH „;
if ($dph==0) echo „„;
if ($dph==4) echo „„;
else echo „„;
if ($dph==12) echo „
Přiznání k dani z příjmu (1300 Kč/ks)
Silniční daň (250 Kč/rok)

‚;
echo ‚

‚;
echo ‚

‚;

$uddenik=$polozek*17;
$uddenik12=$uddenik*12;

$udmzdy=$osob*150;
$udmzdy12=$udmzdy*12;

$uddph=round($dph*400/12,2);
$uddph12=$dph*400;

$udcelkem=($uddenik+$udmzdy+$uddph+$priznani+$silnicni);
$udcelkem12=$udcelkem*12;

echo ‚

‚;
echo ‚

  Výpočet nákladů  

‚;
echo ‚

‚;
echo ‚

‚;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
$udcelkem_format=number_format(round($udcelkem,1), 2, ‚,‘, ‚ ‚);
$udcelkem12_format=number_format(round($udcelkem12,1), 2, ‚,‘, ‚ ‚);
echo „

„;
echo ‚

  za měsíc za rok
Cena za zpracování účetního deníku
Cena za zpracování mezd pro zaměstnance
Cena za zpracování DPH
Cena za zpracování přiznání k dani z příjmu
Cena za zpracování silniční daně
Celkový náklad na agendu

‚;
echo ‚

‚;

echo ‚‚;
echo ‚

‚;
[/insert_php]