Pro neziskové organizace nabízíme:

  • zpracování daňového přiznání (pokud je relevantní)
  • zpracování ekonomických přehledů o hospodaření (pro zakladatele, sponzory apod.)
  • odborné posudky na účetnictví
  • zajištění právních služeb prostřednictvím partnerské advokátní kanceláře
  • likvidace neziskových organizací
  • zpracování podvojného účetnictví

 

Orientační kalkulace našich služeb:

Legenda
do modře vyznačených polí zadejte vstupní data, na základě kterých se provede výpočet.
zeleně vyznačená pole na konci výpočtu Vám poskytnou srovnání nákladů při využití mzdového outsourcingu od naší společnosti.
  Vstupní údaje  
  měsíčně
Počet položek v účetním deníku
Počet zaměstnanců
Plátce DPH

  Výpočet nákladů  
  za měsíc za rok
Cena za zpracování účetního deníku
Cena za zpracování mezd pro zaměstnance
Cena za zpracování DPH
Cena za zpracování přiznání k dani z příjmu
Cena za zpracování silniční daně
Celkový náklad na agendu