Nabízíme komplexní a kvalitní vedení účetnictví, včetně zpracování mzdové agendy, a zpracování daňového přiznání. Naše služby nabízíme širokému okruhu klientů jak podnikatelských (právnické a fyzické osoby), tak nepodnikatelských subjektů.

Našimi prioritami jsou orientace na klienta, flexibilita a diskrétnost. Pokud se na nás obrátíte, ušetříte tak značnou část režijních nákladů (např. softwarové vybavení, mzdové náklady za účetní pracovníky, školení aj.) a čas, který můžete investovat do činností souvisejících s vedením Vaší společnosti. Pracujeme v souladu s platnou legislativou a zároveň dbáme především na správné a co nejefektivnější nastavení účetních procesů našich klientů. Jsme připraveni Vám poskytnout kompletní vedení podvojného účetnictví fyzických osob (OSVČ) a právnických osob a reportingu/controllingu.

Další nabízené služby

  • evidence majetku
  • skladová evidence
  • saldokonto, platební styk
  • zpracování daňových přiznání
  • sestavení účetní závěrky (měsíčně, čtvrtletně, ročně)
  • vyhotovení statistických výkazů a sestav
  • příprava podkladů pro banky ohledně leasingů, úvěrů atp.

Cena bude stanovena individuálně dle pracnosti (platíte POUZE za práci).

 

Předběžnou cenu si můžete spočítat v naší kalkulačce předpokládaných nákladů:
[insert_php]
echo ‚

‚;
echo ‚

‚;
echo ‚

‚;
echo ‚

‚;
echo ‚

Legenda
do modře vyznačených polí zadejte vstupní data, na základě kterých se provede výpočet.
zeleně vyznačená pole na konci výpočtu Vám poskytnou srovnání nákladů při využití mzdového outsourcingu od naší společnosti.

‚;

if (isset($_POST[„sent“]))
{
unset($_POST[„sent“]);

if (isset($_POST[„polozek“])) $polozek=$_POST[„polozek“];
else $polozek=100;
if (is_numeric($polozek)==false) $polozek=100;

if (isset($_POST[„osob“])) $osob=$_POST[„osob“];
else $osob=5;
if (is_numeric($osob)==false) $osob=5;

if (isset($_POST[„dph“])) $dph=$_POST[„dph“];
else $dph=0;
if (is_numeric($dph)==false) $dph=0;

}

else

{
$polozek=100;
$polozek12=100*12;
$osob=5;
$osob12=5*12;
$dph=0;
}

$priznani12=1450;
$priznani=round(1450/12,2);
$silnicni12=300;
$silnicni=round(300/12,2);

echo ‚

‚;
echo ‚

‚;
echo ‚

Vstupní údaje

‚;
echo ‚

‚;
echo ‚

‚;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
else echo „

„;
//echo „

„;
//echo „

„;
echo ‚

  měsíčně
Počet položek v účetním deníku
Počet zaměstnanců
Plátce DPH „;
if ($dph==0) echo „„;
if ($dph==4) echo „„;
else echo „„;
if ($dph==12) echo „
Přiznání k dani z příjmu (1300 Kč/ks)
Silniční daň (250 Kč/rok)

‚;
echo ‚

‚;
echo ‚

‚;

$uddenik=$polozek*20;
$uddenik12=$uddenik*12;

$udmzdy=$osob*150;
$udmzdy12=$udmzdy*12;

$uddph=round($dph*450/12,2);
$uddph12=$dph*450;

$udcelkem=($uddenik+$udmzdy+$uddph+$priznani+$silnicni);
$udcelkem12=$udcelkem*12;

echo ‚

‚;
echo ‚

Výpočet nákladů

‚;
echo ‚

‚;
echo ‚

‚;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
$udcelkem_format=number_format(round($udcelkem,1), 2, ‚,‘, ‚ ‚);
$udcelkem12_format=number_format(round($udcelkem12,1), 2, ‚,‘, ‚ ‚);
echo „

„;
echo ‚

  za měsíc za rok
Cena za zpracování účetního deníku
Cena za zpracování mezd pro zaměstnance
Cena za zpracování DPH
Cena za zpracování přiznání k dani z příjmu
Cena za zpracování silniční daně
Celkový náklad na agendu

‚;
echo ‚

‚;

echo ‚‚;
echo ‚

‚;
[/insert_php]