Nabízíme komplexní a kvalitní vedení účetnictví, včetně zpracování mzdové agendy, a zpracování daňového přiznání. Naše služby nabízíme širokému okruhu klientů jak podnikatelských (právnické a fyzické osoby), tak nepodnikatelských subjektů.

Našimi prioritami jsou orientace na klienta, flexibilita a diskrétnost. Pokud se na nás obrátíte, ušetříte tak značnou část režijních nákladů (např. softwarové vybavení, mzdové náklady za účetní pracovníky, školení aj.) a čas, který můžete investovat do činností souvisejících s vedením Vaší společnosti. Pracujeme v souladu s platnou legislativou a zároveň dbáme především na správné a co nejefektivnější nastavení účetních procesů našich klientů. Jsme připraveni Vám poskytnout kompletní vedení podvojného účetnictví fyzických osob (OSVČ) a právnických osob a reportingu/controllingu.

Další nabízené služby

  • evidence majetku
  • saldokonto, platební styk
  • zpracování daňových přiznání
  • sestavení účetní závěrky (měsíčně, čtvrtletně, ročně)
  • vyhotovení statistických výkazů a sestav
  • příprava podkladů pro banky ohledně leasingů, úvěrů atp.

Cena bude stanovena individuálně dle pracnosti (platíte POUZE za práci).