Externí zpracování mezd je jednou z lákavých možností, jak nezatěžovat firemní bilanci zbytečnými režijními náklady a věnovat se naplno pouze svému oboru podnikání.

Velkou výhodou je, že platíte pouze za odvedenou práci a nikoli za mzdy účetních, školení zaměstnanců, řešení problému se zaměstnanci, kanceláře, IT a mnoho dalších výdajů, které Vám způsobují režijní náklady a tedy snižují zisk.

Nabídka zpracování mezd a personalistiky:

  • zpracování mzdových a personálních náležitostí souvisejících s nástupem zaměstnanců (HPP, DPČ, odměny statutárních orgánů)
  • výpočet a zpracování mezd (HPP, DPČ, odměny statutárních orgánů)
  • odměny plynoucí z DPP včetně zavedení do evidence
  • zpracování mzdových náležitostí souvisejících s výstupem zaměstnanců
  • zpracování dokladů související s přechodem do nového účetního období
  • kontroly a komunikace s úřady ZP, SSZ, Finanční úřad

Pro ilustraci jsme připravili srovnání nákladů, pokud mzdy povedete externě u nás a pokud je u Vás povede Vaše účetní.

[insert_php]
if (isset($_POST[„sent“])) {
unset($_POST[„sent“]);
if (isset($_POST[„mzda“])) $mzda=$_POST[„mzda“];
else $mzda=25000;
if (is_numeric($mzda)==false) $mzda=25000;
if (isset($_POST[„pocet“])) $pocet=$_POST[„pocet“];
else $pocet=50;
if (is_numeric($pocet)==false) $pocet=50;
if (isset($_POST[„vytizeni“])) $vytizeni=$_POST[„vytizeni“];
else $vytizeni=30;
if (is_numeric($vytizeni)==false) $vytizeni=30;
}

else

{
$mzda=25000;
$pocet=50;
$vytizeni=30;
}

$mzda12=$mzda*12;
$nakladymzda=$mzda*1.34;
$nakladymzda12=$mzda*1.34*12;
$nakladyrezie=$nakladymzda*0.3;
$nakladyrezie12=$nakladymzda*0.3*12;
$celkovenaklady=$nakladymzda+$nakladyrezie;
$celkovenaklady12=$celkovenaklady*12;
$vytizenihod=135/100*$vytizeni;
$nakladagenda=$celkovenaklady/100*$vytizeni;
$nakladagenda12=$nakladagenda*12;
$nakladzam=$nakladagenda/$pocet;
$nakladzam12=$nakladzam*12;

echo ‚

‚;
echo ‚

‚;
echo ‚

‚;
echo ‚

‚;
echo ‚

‚;
echo ‚

Legenda
do modře vyznačených polí zadejte vstupní data, na základě kterých se provede výpočet.
zeleně vyznačená pole na konci výpočtu Vám poskytnou srovnání nákladů při využití mzdového outsourcingu od naší společnosti.

‚;
echo ‚‚;
echo ‚

‚;
echo ‚

Vaše náklady

‚;
echo ‚

‚;
echo ‚

‚;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo ‚

  za měsíc za rok
Hrubá mzda (HPP)
Náklady související se mzdou
Náklady související s obvyklou režií (30% ze mzdových nákladů)
Celkové náklady podnikatele na pracovní sílu měsíčně
Počet zaměstnanců  
Vytížení pracovní síly mzdovou agendou v % reálných hodin hod/měs.
Celkový náklad na mzdovou agendu
Náklad na zaměstnance

‚;
echo ‚

‚;
echo ‚

‚;

$udzam=150;
$uddane12=90;
$udpotvrzeni12=25;
$udpotvrzenizam12=50;
$udzalohyfu12=950/$pocet;
$udsrazkova12=950/$pocet;
$udeldp12=50;
$udzps12=950/$pocet;
$udcsu12=350/$pocet;

$udzam12=$udzam*12;
$uddane=round($uddane12/12,2);
$udpotvrzeni=round($udpotvrzeni12/12,2);
$udzalohyfu=round($udzalohyfu12/12,2);
$udsrazkova=round($udsrazkova12/12,2);
$udeldp=round($udeldp12/12,2);
$udzps=round($udzps12/12,2);
$udcsu=round($udcsu12/12,2);
$udpotvrzenizam=round($udpotvrzenizam12/12,2);

$udcelkem=($udzam+$uddane+$udpotvrzeni+$udzalohyfu+$udsrazkova+$udeldp+$udzps+$udcsu+$udpotvrzenizam)*$pocet;
$udcelkem12=$udcelkem*12;
$udnaklzam=$udcelkem/$pocet;
$udnaklzam12=$udnaklzam*12;

$uspora=$nakladagenda-$udcelkem;
$uspora12=$uspora*12;

$uspora_format=number_format($uspora, 2, ‚,‘, ‚ ‚);
$uspora12_format=number_format($uspora12, 2, ‚,‘, ‚ ‚);

echo ‚

‚;
echo ‚

Náklady pokud povedete tuto agendu u nás

‚;
echo ‚

‚;
echo ‚

‚;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo „

„;
echo ‚

  za měsíc za rok
Cena za zpracování mzdové agendy zaměstnance
Vyhotovení ročního vyúčtování daně z příjmů pro zaměstnance
Vyhotovení potvrzení o zdanitelných příjmech pro zaměstnance
Vyhotovení vyúčtování záloh na daň za zaměstnavatele pro Finanční úřad
Vyhotovení vyúčtování srážkové daně za zaměstnavatele pro Finanční úřad
Vyhotovení ELDP
výpočet související s Oznámením ZPS za uplynulý rok pro Pracovní úřad
Zpracování statistických výkazů ČSÚ
Potvrzení na žádost zaměstnance (1*ročně) 1/12
Celkový náklad na mzdovou agendu
Náklad na zaměstnance

‚;
echo ‚

‚;
echo ‚

‚;
echo ‚

Vaše úspora

‚;
echo ‚

‚;
echo ‚

‚;
echo „

„;
echo ‚

měsíčně ročně

‚;
echo ‚

‚;
echo ‚‚;
echo ‚

‚;
[/insert_php]