Poskytujeme komplexní a vysoce profesionální služby v oblasti zdanění právnických i fyzických osob, v oblasti řešení daňové problematiky, zpracování daňových přiznání. Tuto agendu koordinuje a z velké části zpracovává paní Vlasta Roudová, daňový poradce č. 3452, která je současně jednatelkou společnosti. Dle potřeb a přání zákazníka nabízí své služby buď přímo jako fyzická osoba, nebo v rámci některých z našich společností.

Zpracování daňové agendy:

  • daň z příjmů právnických osob
  • daň z příjmů fyzických osob
  • silniční daň
  • jednání s orgány státní správy na základě plné moci

Cena se stanoví individuálně, dle rozsahu zpracovávané agendy.