Vedení účetnictví pro bytová družstva (BD) a společenství vlastníků jednotek (SVJ) poskytujeme našim klientům již od roku 1999. Naše společnosti se specializují na komplexní účetní a ekonomický servis pro bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek v Praze a okolí.
Veškeré služby řešíme v souladu s Vašimi potřebami a zákonnými požadavky dle platné legislativy, jejíž změny a uplatnění v praxi sledujeme místo Vás.
Zároveň zajistíme přehledné nastavení a vedení účetních výkazů tak, abyste se vyznali v ekonomice Vašeho BD či SVJ i bez odborných ekonomických znalostí.

Z této oblasti nabízíme zejména:

 • zpracování podvojného účetnictví
 • zpracování daňového přiznání
 • zpracování měsíčního předpisu záloh za služby a ostatní pravidelné platby (nájemné, fond oprav) za jednotlivé nájemníky i celé družstvo, včetně sledování a realizace jejich změn
 • evidence stavu prostředků provozního účtu a fondu oprav
 • zajištění veškeré komunikace s inkasním střediskem SIPO (založení SIPO, vytvoření změnových souborů a předání na inkasní středisko, převzetí a zpracování výstupních sestav)
 • zpracování sestavy nezaplaceného nájemného a služeb, obsahující i nedoplatky z předešlých období
 • vyúčtování záloh za služby do konce měsíce dubna za minulý kalendářní rok
 • rekonstrukce účetnictví včetně jednání s orgány státní správy ( náhrada nebo obnovení ztraceného, či nekorektně vedeného účetnictví)
 • vypracování posudku na Vaše stávající účetnictví (ujištění o jeho řádném vedení a konzultační činnost)
 • zajištění řádného dodržení zákonných termínů a lhůt
 • zpracování kalkulace příspěvků na provoz domu

Na Vaše účetnictví dohlíží a daňové přiznání zpracovává daňový poradce č. 3452 Vlasta Roudová.