Problematikou správy nemovitostí (zejména bytová družstva a společenství vlastníků jednotek) jsme se na základě žádostí našich klientů z oblasti ekonomických služeb začali zabývat v lednu 2014. Společně s ekonomickým servisem tak poskytujeme komplexní služby na míru pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, zahrnující administrativní servis, ekonomické služby, správu účetnictví a daní, technicko-provozní servis a běžné údržbové práce. Součástí technické správy je pravidelná kontrola nemovitosti našimi zaměstnanci dle dohodnutého intervalu (obvykle 1-4x měsíčně) a přístup na on-line portál pro hlášení požadavků přes Internet.

Standardní služby z oblasti technické správy nemovitostí:

 • zabezpečení revizních kontrol vyškoleným personálem (plyn, elektřina, voda, komíny, požární směrnice, výtahy)
 • zajištění úklidu, údržby a běžných oprav v prostorách domů a bytů
 • zajištění pravidelné údržby zahrad a dvorů
 • zajištění provádění desinfekce, dezinsekce a deratizace společných prostor
 • zajištění ostrahy nemovitosti
 • zajištění služeb recepce
 • zajištění havarijního servisu
 • doporučení dodavatelů k zajištění rekonstrukce formou realizace výběrových řízení
 • docházka do domu (kontrola technického stavu a úklidu, vybírání schránky, drobné opravy)

 

Standardní služby z oblasti administrativní správy nemovitostí:

 • kontrolu formální správnosti dodavatelských faktur
 • provádění platebního styku s dodavateli, správu finančních prostředků vlastníka
 • evidenci bytů, nebytových prostor, osob a zvířat – evidenční listy
 • zajištění a správa webových stránek
 • svolání shromáždění vlastníků/členské schůze
 • zajištění odečtů a vyúčtování tepla a teplé vody
 • návrh na tvorbu a evidenci předpisů plateb s ohledem na výsledek vyúčtování předchozího roku, aktualizaci nájemného a záloh na služby
 • vyrovnání vyúčtování služeb a vyplacení přeplatků
 • uložení uzávěrky do sbírky listin
 • zprostředkování pojištění domu

 

Doplňkové služby správy nemovitostí:

 • komunikaci se státními institucemi
 • právní servis, zahrnující tvorbu a úpravy smluv a jiných listin dle aktuální platné legislativy
 • předpis sankčních poplatků pro neplatiče

 

Rozsah poskytovaných služeb spojených s administrativní a technickou správou nemovitosti řešíme individuálně dle potřeb a požadavků klienta. Orientační ceník služby Správa nemovitostí (zahrnující administrativní i technickou správu) je k dispozici na stránce Ceník.